Nowa jakość ochrony ubezpieczeniowej |||| Gap Defend

120

DNI ABY ZACHOWAĆ WARTOŚĆ AUTA PRZEZ 5 LAT!

120 dni liczy się od daty nabycia pojazdu umieszczonej na dokumencie zakupu. W tym czasie możesz zakupić GAP. Nie ma przy tym znaczenia czy będzie to leasing, kredyt czy zakup gotówkowy. Tak samo nie ma znaczenia czy samochód jest na firmę czy na osobę prywatną! Dzięki ubezpieczeniu GAP Fakturowy DEFEND MAX zachowasz 100% wartość swojego prywatnego albo firmowego pojazdu na pół dekady! Nie straszne Ci będą kradzież, pożar, zalanie, upadające drzewo, osuwisko, kolizja, karambol czy inna szkoda całkowita.

30

dni w przypadku aut używanych

30 dni liczy się od daty wystawienia polisy AC. Dotyczy to właścicieli starszych samochodów, którzy chcieliby przystąpić do programu GAP. Ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND MAX w wersji AC zamówisz, jeśli nie minęło 30 dni od dnia uruchomienia/rocznicy polisy AC na Twój pojazd.

Ubezpieczenie GAP dla samochodów odobowych

KIEDY TO ZROBIĆ?

Nie musisz kupować GAP by zawrzeć umowę leasingu czy kredytu! GAP zawsze dokupuj później. Masz na to 120 dni. Dzięki temu ubezpieczenie będzie tańsze o marżę banku. Co więcej! To Ty otrzymasz odszkodowanie a nie Twój leasingodawca czy też bank kredytujący Twój samochód.

1

CZY UBEZPIECZENIE GAP JEST MI POTRZEBNE ?

Ubezpieczenie AC + Gwarantowana Suma ubezpieczenia nie chroni twojego pojazdu przed utratą wartości!

Gdy kupujesz nowy samochód osobowy z reguły wykupujesz również ubezpieczenie AC. Chcesz się zabezpieczyć na skutek potencjalnej kradzieży lub innej szkody całkowitej. Często jednak zapominasz o tym, że Auto Casco nie chroni przed utratą wartości pojazdu a ta w ciągu 5 lat spada średnio o 60% (maksymalnie nawet do 75%!).

Oznacza to, że w 5 roku użytkowania, z ubezpieczenia AC – nawet z klauzulą Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia (GSU) – otrzymasz odszkodowanie równe 40% (a w skrajnym przypadku 25%) wartości początkowej pojazdu. Mało, prawda?

I tutaj sytuację ratuje ubezpieczenie GAP fakturowy. Jeśli zostało zakupione przed 5 laty to z polisy GAP otrzymasz brakujące 60% wartości pojazdu. Naturalnie do wysokości wykupionej polisy GAP ale ta, w maksymalnym wariancie DEFEND GAP, pozwala otrzymać do 150 tys. zł!

Jeśli zatem w 5 roku ubezpieczenia zniszczysz albo stracisz w wyniku kradzieży pojazd, który kosztował Cię 250 000 zł to z AC otrzymasz 100 000 zł (40%) a z ubezpieczenia GAP dodatkowo 150 000 zł (60%). W sam raz na nowy pojazd, prawda?

Samo ubezpieczenie AC z GSU nie da Ci tyle co razem z GAP Fakturowy

Jeśli do tego przyjrzeć się wysokościom składek GAP, które są minimalne w porównaniu do spodziewanego odszkodowania, to chyba nie należy zwlekać z zakupem ubezpieczenia GAP Fakturowego DEFEND MAX.

2

CO TO JEST UBEZPIECZENIE GAP FAKTUROWY?

Ubezpieczenie AC + Gwarantowana Suma ubezpieczenia nie chroni twojego pojazdu przed utratą wartości!

Jest to odszkodowanie, które pokryje różnicę między wartością pojazdu podaną na fakturze jego zakupu a odszkodowaniem otrzymanym z ubezpieczenia AC, wyliczonym przez ubezpieczyciela na dzień zaistnienia szkody całkowitej.

Pamiętaj, że odszkodowanie z Auto Casco jest co roku niższe (nawet biorąc po uwagę Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia) bo wartość rynkowa pojazdu (przyjmowana do odnowienia polisy AC) z każdym rokiem maleje.

Różnicę tę pokrywa właśnie ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND, z którego możesz otrzymać do 150 000 zł w zależności od tego, na jaką wartość polisy GAP się zdecydujesz – 50, 100 czy 150 tys. zł.

3

PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE GAP FAKTUROWY?

Przygotuj się na kradzież, kolizję lub inną szkodę całkowitą aby nie płacić z własnej kieszeni!

Jeśli liczysz się z konsekwencjami szkody całkowitej na pojeździe, z którego korzystasz do celów prywatnych albo biznesowych (może to być: samochód osobowy, motocykl, auto dostawcze, pojazd ciężarowy, przyczepa, autobus a nawet traktor) to przemyśl koniecznie te 3 scenariusze:

 • Tracisz pojazd ale czy dysponujesz odpowiednimi oszczędnościami, które pozwolą Ci kupić pojazd tej samej klasy lub marki, co utracony?
 • Na jak długie przestoje i straty w biznesie możesz sobie pozwolić, kiedy skradziony pojazd nie będzie mógł dostarczać zamówionych przez Twoich klientów towarów?
 • Jeśli korzystasz z leasingu lub kredytu to czy dysponujesz odpowiednimi środkami pieniężnymi (albo czy chcesz je niepotrzebnie wydawać) na spłacenie do końca finansowania za utracony pojazd lub na kary umowne?

4

JAKIE KORZYŚCI DAJE GAP FAKTUROWY?

Obejrzyj filary ubezpieczenia GAP fakturowego!

Nie polegasz tylko na odszkodowaniu z polisy Auto Casco, które nie zabezpiecza Cię przez spadkiem wartości pojazdu. Ten niuans, który jest cechą AC naraża Cię na spory wydatek w razie wystąpienia szkody całkowitej (jeśli pojazd był w leasingu czy kredycie) albo na dużą stratę finansową (jeśli zakup był finansowany gotówką).

Posiadając polisę GAP Fakturowy DEFEND masz pewność, że dzięki odszkodowaniu z AC i GAP nie będziesz mieć problemów czy to z zakupem nowego samochodu czy też ze spłatą należności leasingowych czy kredytowych a nawet uruchomieniem finansowania na nowy pojazd.

Wykupując kompleksowe i bardzo cenione ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND, masz gwarancję wysokiego limitu wypłaty odszkodowania – bo aż do kwoty 150 000 zł – oraz ochrony przez 5 lat, w trakcie których wartość pojazdów spada najbardziej!

5

ILE OTRZYMAM Z POLISY AC ...A ILE Z POLISY GAP?

Sprawdzamy okres 5 lat dla auta w cenie 145 000 zł

W razie wypadku, innego zdarzenia drogowego, kradzieży czy kataklizmu i posiadając zarówno ubezpieczenie GAP, jak i AC otrzymasz odszkodowanie z tych dwóch źródeł.

W zależności od tego, w którym roku przytrafi Ci się szkoda całkowita proporcja między odszkodowaniem z ubezpieczenia GAP Fakturowy a ubezpieczeniem AC będzie się zmieniać.

Środki uzyskane z ubezpieczenia GAP to po prostu dodatkowe pieniądze, niezależne od odszkodowania otrzymanego z polisy AC albo polisy OC sprawcy.

6

Porównanie warunków

Zestawienie najważniejszych warunków polis gap max (120 dni) i max ac (30 dni)

 GAP Fakturowy (MAX)GAP Casco (MAX AC)
Czy wymagana jest polisa AC do zawarcia ubezpieczenia GAP?TakTak
Jak określana jest wartość pojazdu dla celów ubezpieczenia?Zgodnie zwartością na fakturze zakupu pojazdu oraz wartością podaną na polisie ACZgodnie zwartością podaną na polisie AC
Jaki jest możliwy termin zakupu ubezpieczenia GAP?Do 120 dni od daty faktury pojazduDo 30 dni od daty zawarcia polisy AC
Jaka jest maksymalna wartość pojazdu, który można ubezpieczyć GAP-em?600 000 PLN600 000 PLN
Kiedy najlepiej zakupić ubezpieczenie GAP?Przy zakupie pojazdu lub zawieraniu umowy leasingowej lub kredytowejW pierwszą rocznicę polisy AC
Jaki może być wiek pojazdu na dzień zawierania polisy GAP?Pojazdy nowe i używane do 6 roku eksploatacji(liczone od daty pierwszej rejestracji)Pojazdy używane do 6 roku eksploatacji (liczone od daty pierwszej rejestracji)
Jakie jest maksymalne odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej?150 000 PLN150 000 PLN
Ile wynosi maksymalne odszkodowanie w przypadku kradzieży?150 000 PLN150 000 PLN
Ile trwa okres ubezpieczenia GAP-em?12 – 60 miesięcy12 – 60 miesięcy
Jakie pojazdy można objąć ubezpieczeniem GAP?Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria Ml i NI)Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria Ml i NI)
Które pojazdy są wyłączone z ubezpieczenia GAP ze względu na ich przeznaczanie?Pojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne (np. karetki pogotowia ratunkowego), nauki jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowane w formule 'rent a car’Pojazdy eksploatowane jako pojazdy: specjalne (np. karetki pogotowia ratunkowego), nauki jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowane w formule 'rent a car’
Jaki jest zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia GAP?Europa Kontynentalna wraz z wyspami z wyłączeniem RosjiEuropa Kontynentalna wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji
Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia ubezpieczenia GAP?Kopia dowodu rejestracyjnego, pełnej polisy AC oraz faktury zakupu pojazdu/umowy kupna-sprzedaży/umowy leasingu lub kredytuKopia dowodu rejestracyjnego oraz pełnej polisy AC

Krótko - na jakie auto mogę kupić GAP?

 • Pojazd musi być nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GAP.
 • Pojazd nie może przekraczać o dopuszczalnej masie całkowitej - 3,5 t.
 • Pojazd nie może być eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule 'rent a car'.
 • Pojazd nie powinien przeraczać wartości fakturowej 600 000 zł. Jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę!
 • Pojazd musi być już objęty ubezpieczeniem Auto-Casco.

7

POTRZEBNE DOKUMENTY

3 najważniejsze dokumenty potrzebne do polisy na GAP

Przygotuj je sobie. Będą potrzebne później. Prześlesz je e-mail’em. Nie są potrzebne do złożenia zamówienia.

Jeśli auto jest używane zwróć uwagę na jego przebieg (km). Będzie potrzebny do podania na polisie GAP.

Aktualna polisa AC

Potrzebny skan/zdjęcie do GAP MAX i MAX AC

Dowód rejestracyjny

Potrzebny skan/zdjęcie do GAP MAX i MAX AC

Faktura zakupu / Umowa Kupna

Potrzebny skan/zdjęcie tylko do GAP MAX)

8

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. UBEZPIECZENIE GAP FAKTUROWY

GAP Fakturowy jest najbardziej odpowiedni przy leasingu nowych samochodów osobowych, gdyż to one tracą, z upływem czasu, najwięcej na wartości w stosunku do ceny zakupu. Z tego powodu choć ubezpieczenie GAP Fakturowy jest najdroższym typem GAP to jednak najlepiej chroniący leasingowane mienie. GAP Finansowy, z uwagi na najsłabszą ochronę jest rzadko stosowany. GAP Fakturowy jest wybierany najczęściej bo zapewnia maksymalną ochronę.

Niestety nie. GSU zapewnia utrzymanie wartości pojazdu jedynie przez okres jednego roku, w razie wystąpienia szkody całkowitej. W kolejnym roku, kiedy odnawiasz AC+GSU, aktualizowana jest również wartość rynkowa Twojego pojazdu. Nie masz zatem szans na utrzymanie w ramach AC+GSU wyjściowej wartości auta w drugim, trzecim, czwartym czy piątym roku jego użytkowania. Co istotne AC+GSU=GAP tylko w pierwszym roku użytkowania, jednak czas na zakup ubezpieczenia GAP Fakturowego to 120 dni od daty zakupu czy wzięcia pojazdu w leasing. Zamiast GSU wybierz GAP, wtedy nie stracisz!

Warto kupić polisę GAP na okres możliwej jak najdłuższy, najlepiej dłuższy niż długość trwania umowy leasingowej. Dzięki temu będziesz kontynuować ubezpieczenie GAP już po wykupie samochodu z leasingu.

W przypadku pojazdów o DMC do 3,5 tony, maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać 600 tys. zł.

Naturalnie, nie będzie z tym żadnego problemu. Jako ubezpieczający możesz szukać dla siebie lub swojej firmy najkorzystniejszej ochrony. DEFEND GAP nie może ograniczyć Ci tej swobody. Pamiętaj tylko by nowe Auto Casco obejmowało wszelkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą oraz kradzieżą.

Ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND gwarantuje wypłatę odszkodowania do Twojej ręki. Dlatego odradzamy zakup ubezpieczenia GAP „w komplecie” z leasingiem od towarzystwa leasingowego. Jeśli zachęcony upustem skusisz się na takie rozwiązanie to niestety odszkodowanie GAP trafi do kieszeni leasingodawcy a nie Twojej!

Oczywiście nie. Forma finansowania pozostaje bez znaczenia dla ubezpieczenia GAP. Pojazd można pozyskać na wiele sposobów: gotówką, kredytem, leasingiem czy pożyczką i do każdej z tych form idealnie pasuje ubezpieczenie GAP Fakturowy.

By dokładniej zapoznać się z wyłączeniami sugerujemy lekturę dokumentu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia GAP oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na paragraf 3 OWU, gdzie znajdziesz wyłączenia marek (samochody sportowe, auta bardzo luksusowe).

W ramach wyłączeń zawartych w OWU znajdziesz również takie, które są standardowymi dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Będą to m.in. działania wojenne, jazda pod wpływem alkoholu czy umyślnie zaniedbanie. DEFEND GAP również je stosuje.

Sposób użytkowania pojazdu również determinuje to, czy pojazd taki może być objęty ubezpieczeniem DEFEND GAP . W SWU znajdziesz m.in. wykluczenia dotyczące wykorzystywania pojazdu w usługach wynajmu krótkoterminowego (do 6 m-cy), nauki jazdy oraz szkolenia kierowców, z przeznaczeniem na taksówki czy do zarobkowego przewożenia osób typu Uber, czy też jako samochody terenowe służące do rajdów typu „off-road”.

Wykluczenie dotyczy także pojazdów uprzywilejowanych, demonstracyjnych czy magazynowanych na potrzeby przyszłej sprzedaży.

Nie będzie można ubezpieczyć również takich pojazdów, które służą do transportu materiałów niebezpiecznych, dla których stosuje się specjalne regulacje prawne.

Do objęcia ubezpieczeniem DEFEND GAP MAX niezbędna jest polisa AC. Może być ona wykupiona u dowolnego ubezpieczyciela prowadzącego działalność na terenie kraju. Musi ona jednak obejmować wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą oraz kradzieżą pojazdu – dlatego nie będzie możliwości zakupu ubezpieczenia GAP do polisy typu Mini Casco/Smart Casco.

Najlepiej, jeśli zrobisz to w dzień, w którym dokonujesz zakupu albo podpisujesz umowę leasingu pojazdu. Jeżeli jednak nie zdążysz – nic straconego. By utrzymać wartość pojazdu z faktury masz jeszcze 120 dni by sięgnąć po ubezpieczenie GAP Fakturowy DEFEND MAX.

Niestety nie. W ramach DEFEND GAP MAX nie ma możliwości ubezpieczenia pojazdów, które wypożyczane są na okresy krótsze niż 6 miesięcy.

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) Fakturowy, zwany też „RTI” (z ang. Return To Invoice) to dodatkowe ubezpieczenie dopełniające polisę AC. Chroni wartość początkową pojazdu na okoliczność zdarzenia skutkującego szkodą całkowitą lub kradzieżą. Ubezpieczenie GAP Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Innymi słowy – w przypadku szkody całkowitej ubezpieczony otrzymuje dwa odszkodowania, jedno z polisy ubezpieczenia Auto Casco (lub z OC sprawcy) a drugie z ubezpieczenia GAP.

2. ZAMAWIANIE POLISY NA GAP FAKTUROWY

Wystawienie polisy następuje po przesłaniu niezbędnych dokumentów i informacji, o podanie których Ubezpieczający proszony jest w pierwszym e-mail’u, który otrzymuje od AutoCentrum, jako potwierdzenie zamówienia. (Na ich podstawie tworzony jest rekord w systemie DEFEND ubezpieczyciela.)

Dodatkowo zostanie przesłany kod autoryzacyjny na nr tel. komórkowego Ubezpieczającego, którym należy potwierdzić doradcy AutoCentrum chęć zawarcia umowy ubezpieczenia GAP.

Wtedy dopiero system DEFEND wygeneruje i prześle na adres e-mail Ubezpieczającego polisę z podaniem nr rachunku do wpłaty składki.

Dopiero wtedy należy dokonać wpłaty. Istotna jest przy tym kwestia wpływu należności na konto odbiorcy. Dopiero po odnotowaniu wpłaty i od dnia jej zaksięgowania polisa na DEFEND GAP MAX/MAX AC staje się obowiązująca.

Cały proces, nie uwzględniając czasu oczekiwania na przesłanie niezbędnych dokumentów od Ubezpieczającego, zajmuje z reguły do 15 min.

Każdy posiadacz lub właściciel pojazdu z aktualna polisą AC. Może to być zatem osoba fizyczna, osoba prawna (np. sp. z o.o.), rolnik czy osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Na pierwszym etapie nic. Po otrzymaniu pierwszego e-maila od nas należy przesłać wyraźny i pełny skan lub zdjęcie:

 • faktury zakupu pojazdu (w przypadku leasingu poproś leasingodawcę o kopię faktury zakupu – z doświadczenia wiemy, że otrzymaniem kopii nie ma żadnych problemów),
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • polisy Auto Casco.

Z uwagi na to, iż polisę DEFEND GAP MAX można wystawić do 120 dni od daty widniejącej na fakturze zakupu pojazdu to masz 4 miesiące na jej zakup. Pamiętaj, że po tym czasie będzie już za późno i w razie kradzieży w 2-gim czy 4-tym roku użytkowania otrzymasz jedynie odszkodowanie z polisy AC, ewentualnie z wariantem Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, które opiewać będzie na wartość rynkową pojazdy z roku wystąpienia szkody.

Z reguły osoba opłacająca składkę za polisę GAP MAX jest również beneficjentem odszkodowania.

Zdarza się jednak, że inny podmiot ma być ubezpieczonym i nie ma formalnych przeszkód do zastosowania takiego rozwiązania. Ma ono często miejsce w przypadku leasingu, gdzie leasingodawca narzuca na leasingobiorcę konieczność scedowania na niego odszkodowania z ubezpieczenia GAP Fakturowego. Należy przy tym pamiętać, że ubezpieczenie GAP przy leasingu jest dobrowolne i z reguły należy je dokupywać dla własnego zabezpieczenia a nie zabezpieczenia interesu towarzystwa leasingowego.

3. POJAZDY - PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA GAP FAKTUROWYM

Oczywiście, tak. Ma to szczególnie znaczenie gdy zakup auta był dokonany na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Istotne przy tym jest by kupowany pojazd nie był starszy niż 6 lat licząc od daty pierwszej jego rejestracji.

Wszystko zależy od posiadanej polisy AC. Jeśli np. polisa Auto Casco wskazuje, że pojazd został ubezpieczony w kwocie brutto to taka sama wartość zostanie przyjęta do ubezpieczenia DEFEND GAP MAX. Analogicznie będzie w sytuacji gdy AC wskazuje na ubezpieczenie od wartości netto oraz netto +50% VAT.

By wiedzieć od jakiej wartości posiadasz ubezpieczenie AC porównaj wartość samochodu podaną na fakturze z wartością wpisaną do polisy AC. Różnice podpowiedzą Ci, od jakiej wartości masz ubezpieczony pojazd!

W takim przypadku nie wypełniaj formularza do końca, gdyż nie wyliczy on poprawnie składki GAP. Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do nas – wyjaśnimy sprawę.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia GAP przyjmowana jest taka wartość pojazdu, która widnieje na fakturze jego zakupu albo na polisie AC. Przy czym faktura, będąca podstawą ustalenia wartości pojazdu nie może być starsza niż 120 dni licząc od daty jej wystawienia.

Jeśli chodzi o wartość pojazdu ustalaną w przypadku wystąpienia szkody to jej określenie leży po stronie ubezpieczyciela OC/AC. Ubezpieczenie GAP Fakturowy jest ubezpieczeniem dodatkowym, które wypłaca różnicę między wartością rynkową ustaloną przez Twoje podstawowo towarzystwo ubezpieczeniowe OC/AC na dzień wystąpienia szkody całkowitej a wartością pojazdy przyjętą w momencie zawierania umowy na ubezpieczenie GAP.

Dla ubezpieczenia DEFEND GAP MAX bez znaczenia pozostaje wpis w dowodzie rejestracyjnym dotyczący homologacji. Istotna jest tu tylko Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu wpisana w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli zatem samochód posiada homologację „na ciężarowy” ale jego DMC to 3,5 t. wtedy  zostanie ubezpieczony wg taryfikatora i na takich samych zasadach, jak pojazdy osobowe o DMC do 3,5 t.

Zgodnie z warunkami dostępnymi w OWU i SWU, nie ubezpieczysz pojazdów, które są:

 • Użytkowane jako nauki jazdy lub taksówki, limuzyny czy samochody osobowe do innego zarobkowego przewozu osób typu przewozy Uber.
 • Wykorzystywane jako pojazdy biorące udział w rajdach profesjonalnych albo amatorskich, w tym terenowych (typu „off-road”), również w roli organizatora.
 • Ustawowo uprzywilejowane np. radiowozów policyjnych, karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej.
 • Wykorzystywane w działalności wynajmu krótkoterminowego ( do 6 m-cy).
 • Bardzo luksusowe – chodzi głównie o marki Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Dorchester, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lancia Thema, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce.

Naturalnie, jak najbardziej. W transporcie ciężkim ubezpieczenie GAP cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Należy pamiętać przy tym, że maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać kwoty 700 000 zł by został on objęty ubezpieczeniem DEFEND GAP MAX. Jeśli chcesz ubezpieczyć ciężarówki czy ciągniki siodłowe albo przyczepy skorzystaj z tego cennika ubezpieczenia GAP samochodów ciężarowych.

Oczywiście tak! Będą miały wtedy zastosowanie te same warunki, które przewidziane są dla samochodów osobowych o DMC  do 3,5 t. By ubezpieczyć pojazdy motorowe skorzystaj z cennika ubezpieczenia GAP dla motocykli, skuterów i quadów.

4. ZGŁOSZENIE SZKODY

Tak. Aktualna polisa AC jest podstawą zarówno do zawarcia umowy na DEFEND GAP MAX, jak i do wypłacenia odszkodowania. W dniu wystąpienia szkody całkowitej albo kradzieży musisz zatem posiadać wykupioną polisę AC.

Warunkiem zgłoszenia jest wystąpienie rzeczonej szkody i zgłoszenie jej w ramach polisy AC lub z polisy OC sprawcy. W takiej sytuacji należy w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji powiadomić pisemnie towarzystwo DEFEND Insurance:

 • Listownie – wysyłając korespondencję na adres DEFEND Insurance Sp. z o.o. 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • E-mailem – wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
 • Warto również skontaktować się telefonicznie pod nr (32) 797-10-41 lub (22) 316-65-12

Należy podkreślić, iż z uwagi na fakt, iż GAP jest ubezpieczeniem dobrowolnym nie powinno mieć miejsca „zmuszanie” przez leasingodawcę czy kredytodawcę do wykupienia przez Ciebie polisy GAP! Powinna być to Twoja decyzja oparta o świadomość, że samo ubezpieczenie AC to zbyt mało oraz o to, że zakup GAP „w pakiecie” z leasingiem lub kredytem jest zwykle droższe oraz automatycznie ceduje należność z GAP na bank czy firmę leasingową.

GAP od DEFEND Insurance pozwala Ci na zakup ubezpieczenia, z którego odszkodowanie trafi bezpośrednio w Twoje ręce. Pozwoli Ci to dysponować pełną jego kwotą i dokonywać rozliczeń np. za pozostały do spłaty leasing czy kredyt wg własnego uznania.

DEFEND Insurance wypłaci należność do 30 dni, licząc od daty wpłynięcia zgłoszenia likwidacji szkody wraz z kompletem dokumentów.

Wrak pojazdu, który pozostaje w dyspozycji ubezpieczonego, jest wyceniany i doliczany do odszkodowania gotówkowego otrzymanego z polisy AC. Jego i tak znikoma wartość pomniejsza zatem odszkodowanie z ubezpieczenia GAP.

Brak wypłaty z odszkodowania DEFEND GAP MAX będzie miał miejsce w sytuacji, gdy:

 • Kradzież lub szkoda całkowita miała miejsce w okresie nie objętym ochroną
 • Podstawowy ubezpieczyciel OC/AC odmówi wypłacenia odszkodowania z polisy Auto Casco lub z OC sprawcy.
 • Szkoda całkowita lub kradzież była spowodowany rażącym niedbalstwem lub celowym działaniem, które przyczyniło się do powstania szkody (np. pozostawiono otwarty samochód z kluczykami w stacyjce).
 • Ubezpieczyciel OC/AC uzna szkodę całkowitą w 100% i wypłaci kwotę odpowiadającą wartości pojazdu z faktury pojazdu. W tej sytuacji nie będzie miała miejsca strata finansowa, przed którą chroni ubezpieczenie DEFEND GAP MAX. Jest to sytuacja, w której można wystąpić do DEFEND Insurance o zwrot tej części składki, która nie została wykorzystana.

Ideą ubezpieczenia jest to, że stara się wynagrodzić to, co jest trudne do przewidzenia. Zatem zakup polisy 5 letniej, która jednostkowo (w przeliczeniu na 1 rok) daje większe oszczędności niż zakup polisy w ratach rocznych, był słusznym wyjściem. Dodatkowo okres ochrony został wybrany maksymalnie, co w porównaniu z wysokością składki zapewniło ponad proporcjonalne korzyści z odszkodowania. Niezależnie zatem od tego, w którym roku obowiązywania polisy GAP zdarzy się szkoda całkowita, „niewykorzystana” składka za ubezpieczenie 5 letnie nie zostanie zwrócona. Należy przy tym pamiętać, iż zakup ubezpieczenia DEFEND GAP MAX na okresy krótsze niż maksymalne powoduje, że nie będziemy mogli, po zakończeniu okresu ochrony, dokupić kolejnego ubezpieczenia GAP albowiem GAP Fakturowy można zakupić w DEFEND Insurance tylko do 120 dni od daty faktury pojazdu.

Naturalnie, tak. Należy przy tym pamiętać, iż ubezpieczenie GAP obowiązuje na obszarze Europy kontynentalnej wraz z wyspami, z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej.

5. OPŁACANIE SKŁADEK, ZWROTY SKŁADEK

Przy składce opłacanej jednorazowo za cały okres ochrony, ubezpieczający ma 30 dni na opłacenie polisy.

W przypadku, gdy składka będzie opłacana w ratach rocznych, ubezpieczający ma 14 dni na opłacenie pierwszej raty.

Należy przy tym pamiętać, iż DEFEND Insurance przyjmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową od dnia wskazanego na polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dacie wpływu składki na jego konto bankowe. Sposób wpłaty przekazywany jest na e-mail oraz telefonicznie.

O zwrot całości lub części niewykorzystanej składki możesz starać się w przypadku:

 • Gdy przedmiot ubezpieczenia został sprzedany (np. sprzedaż samochodu).
 • Jeżeli podstawowy ubezpieczyciel OC/AC dokonał pokrycia w 100% wartości pojazdu, którego dotknęła szkoda całkowita lub kradzież.
 • Gdy zdecydujesz się odstąpić od umowy ubezpieczenia GAP, na co masz:
  • 30 dni, jeśli jako ubezpieczający jesteś osobą fizyczną,
  • 7 dni, jeśli ubezpieczającym jest przedsiębiorca, licząc od daty zawarcia polisy GAP.

Kwota zwrotu będzie proporcjonalna od czasu, przez który polisa chroniła ubezpieczonego.

Co ważne, by wystąpić o zwrot składki wymagane jest złożenie pisemnego wniosku:

 • Listownie – wysyłając korespondencję na adres DEFEND Insurance Sp. z o.o. 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 • E-mailem – wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
 • Warto również skontaktować się telefonicznie pod nr (32) 797-10-41

Oczywiście! W zależności od tego, na jaki okres kupujesz ubezpieczenie, wyliczona składka za cały okres ubezpieczenia może być podzielona na raty roczne. Pamiętaj jednak, że jeśli płacisz jednorazowo – płacisz mniej. Dla przykładu, jeśli składka za 5-letnią ochronę wynosi 2 400 zł to możesz ją opłacić jednorazowo lub w 5 ratach po 700 zł/rok. Przy płatności jednorazowej wychodzi średnio 480 zł/rok. Jest zatem różnica, prawda?

W przypadku wyboru opłacania składki w ratach rocznych, po wypełnieniu formularza zamówienia na DEFEND GAP MAX należy opłacić składkę w wysokości pierwszej raty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem tożsamym fakturze.

Stanowi o tym wprost Ustawa z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług, która działalność ubezpieczeniową przedmiotowo zwalnia z podatku VAT.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. §.20 ust.3  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, stanowi, iż polisa ubezpieczenia jest równoważna fakturze.

W takim przypadku warto wystąpić do DEFEND Insurance o zwrot składki za niewykorzystany okres. Składka zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony.

6. BRAKI, BŁĘDY, NIEDOPATRZENIA

W formularzu zamówienia należy podać w osobnych rubrykach każdą z tych wartości. Dominującą wartością, przyjętą dla celów ubezpieczenia DEFEND GAP MAX będzie niższa z tych dwóch wartości.

Jeżeli zauważysz na polisie, że podałeś błędne dane lub sama polisa została niepoprawnie wystawione skontaktuj się bezpośrednio z DEFEND Insurance pod numerem telefonu +48 32 797-10-41 lub adresem e-mail [email protected] i wskaż błąd. Jeśli to konieczne – załącz dodatkowe dokumenty.

DEFEND Insurance przygotuje aneks i wyśle go pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail w przeciągu 2 dni roboczych.

Na wstępnie należy wyjaśnić, iż towarzystwa leasingowe nie stwarzają problemów z udostępnieniem faktury zakupu pojazdu, której kopię/skan należy dołączyć przy wypełnianiu formularza zamówienia na GAP.

Niemniej jednak, akceptowalny jest również skan pierwszej strony umowy leasingu, która zawiera informacje na temat ubezpieczającego, dane pojazdu, datę jego zakupu oraz wartość.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie użytkowania treści dotyczących ubezpieczenia GAP zawartych na stronie https://centrum.auto.pl/ubezpieczenie-gap-samochodu/, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest jej właściciel – agent ubezpieczeniowy, firma MAGROUP Sp. z o.o., która wdrożyła i prowadzi politykę w zakresie ochrony danych osobowych dla osób korzystających z ubezpieczenia GAP, z celami i zasadami której możesz zapoznać się tutaj.

W zakresie, w którym dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia na DEFEND GAP MAX pomiędzy Tobą a firmą DEFEND Insurance Sp. z o.o. (reprezentującą ubezpieczyciela – Fortegra Europe Insurance Company Limited), której MAGROUP Sp. z o.o. jest oficjalnym agentem, przetwarzanie danych osobowych następuje wg zapisów polityki prywatności, którą możesz pobrać tutaj.

9

Zgłoszenie szkody

Musisz wysłać na [email protected] następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz część A oraz część B zgłoszenia roszczenia z załącznikami
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy


c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania

Kontakt do centrum autoryzacji szkód DEFEND Insurance Sp. z o.o.

www: defendinsurance.eu

e-mail: [email protected]

tel.: 32 797-10-41 lub 22 316-65-12

adres: ul. Ligocka 103,  40-568 Katowice

Kontakt do agenta ubezpieczeń MAGROUP Sp. z o.o. prowadzącego portal centrum.auto.pl

e-mail: [email protected]

tel.: 534 98 00 99

adres: ul. Słowackiego 2/112 (1 p.), 24-100 Puławy

Umowa agencyjna i pełnomocnictwo: Pobierz tutaj.

ZAMÓW KONTAKT

Kontakt ws GAP
Fortegra Europe Company Logo | 19 maja 2024

Zakład Ubezpieczeń Fortegra Europe Insurance Company Limited

www: fortegra.eu

adres: SOHO Office The Strand, Office 13, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta