Auto Przewodnik

Co warto wiedzieć zanim kupisz samochód!

Auto Przewodnik po zakupie samochodu do firmy lub dla rodziny
Przeczytaj poniższy poradnik by świadomie nabyć swoje nowe auto!

Samochód do firmy lub dla rodziny? Sprawdzamy!

Tutaj sprawdzisz, jak mądrze kupić i rozliczyć koszty auta firmowego i/lub rodzinnego? Jakie są możliwości finansowania aut osobowych? Czy zakup za gotówkę ma sens? Co wybrać - kredyt czy leasing samochodu osobowego? Jak sfinansować zakup drogiego auta?
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym poradniku.

Duże i małe firmy, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prywatne nie zajmujące się biznesem często stają przed dylematem: jakie kupić auto do firmy a jakie dla rodziny? Czy auto firmowe może też służyć celom prywatnym? Czy kupić je za gotówkę czy raczej sfinansować kredytem lub leasingiem albo wziąć w najem długoterminowy?

Zakup auta wiąże się z reguły z zaangażowaniem dość sporych środków finansowych. Zatem, jeśli tylko istnieje taka możliwość, warto zastanowić się precyzyjniej, co zrobić aby wydać na samochód jak najmniej?

Jak pozyskać auto najtaniej?

Obecnie obowiązujące przepisy, w których poza narzuceniem “Polskiego Ładu” najbardziej istotna zmiana nastąpiła z początkiem 2019 r., wprowadziły ujednolicenie regulacji dotyczących sposobu zaliczania do KUP (kosztów uzyskania przychodu) wydatków związanych z finansowaniem auta i wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.

Nowe przepisy nie dotykają osób prywatnych, które nie prowadzą działalności biznesowej lub które wybiorą zakup prywatny zamiast firmowego: wydatki na samochód po prostu zmniejszą ich domowy budżet, a prywatna forma zakupu pozbawi ich możliwości ujęcia tych wydatków w kosztach pomniejszających zobowiązania podatkowe! Przedsiębiorcy raczej takiego rozwiązania nie wybiorą. Mogą oni bowiem ujmować wydatki na samochody w kosztach firmowych i osiągać z tego faktu korzyści podatkowe.

Samochód-do firmy. Auto-dla rodziny.-W-75%-na-firmę-czy-w-100%.-Najtaniej-z-AutoCentrum

Przy czym – w zależności od tego, czy auto posłuży przedsiębiorcom tylko dla celów firmowych, czy również dla potrzeb prywatnych – możliwość odliczenia moto-wydatków będzie miała różny poziom i skalę. Pozyskanie samochodu na firmę będzie jednak bardziej opłacalnym – niż zakup prywatny – wyjściem z ekonomicznego punktu widzenia. Jak potwierdzają statystyki zamiast zakupu prywatnego, samochód na firmę wybiera 7 na 10 przedsiębiorców!

Auto przewodnik: Kupujemy samochód osobowy!

Skupmy się na zakupach firmowych. Zakup prywatny, szczególnie za gotówkę, nie daje żadnych korzyści finansowych – po prostu jednorazowo uszczupla budżet rodzinny. Natomiast samochody firmowe mogą przecież służyć zarówno celom biznesowym, jak i celom prywatnym – Twojej rodzinie, dla domu. Jeśli zatem prowadzisz firmę – weź auto na firmę bo wydatki na samochód pomniejszają Twoje zobowiązania podatkowe. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej to niestety, żadnych korzyści w tym zakresie nie osiągniesz.

Zmiany regulacji podatkowych w zakresie samochodów osobowych, zrównały sposób zaliczania kosztów ponoszonych na zakup czy sfinansowanie auta do firmy niezależnie od tego, który sposób finansowania wybierzemy. Może to być zakup za gotówkę lub na kredyt albo leasing operacyjny czy też najem długoterminowy. Przy czym najem długoterminowy to po prostu umowa leasingu operacyjnego auta z wysoką kwotą wykupu, która powoduje zmniejszenie wysokości raty miesięcznej przy jednoczesnym podrożeniu kosztu pieniądza.

Na wybór tego, w jaki sposób chcemy zapłacić za samochód, który bierzemy na firmę wpływa kilka czynników. Nasz auto przewodnik postara się je omówić i wskazać optymalne rozwiązanie.

Jeśli Twój wybór to leasing samochodu do firmy i będzie to Twój pierwszy raz, koniecznie przeczytaj bardzo pomocny poradnik na temat leasingu aut, który znajdziesz na stronie z przewodnikiem po auto leasingu.

Wydatki eksploatacyjne na auta w 75% chyba, że...

Zarówno firma, która wybierze gotówkę, jak i ta, która sfinansuje pojazd kredytem czy leasingiem albo najmem długoterminowym, będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją auta. Oznacza to, że wydatki na paliwo, części zamienne, mycie, opłaty autostradowe czy usługi świadczone przez warsztaty samochodowe będą mogły być zaliczane do kosztów firmowych tylko w 75% kwoty podanej na fakturze dokumentującej taki wydatek. Ta sytuacja dotyczy oczywiście większości przypadków, gdyż większość przedsiębiorców użytkuje samochody nie tylko dla celów firmowych, ale również w celach prywatnych. Użytkowanie w celach mieszanych wymusza na firmach zaliczanie kosztów użytkowania pojazdów w 75% do kosztów podatkowych.

Jeśli jednak nasza firma korzysta z samochodów osobowych tylko dla celów firmowych, to ma prawo do zaliczania wydatków eksploatacyjnych w 100% do kosztów uzyskania przychodów. Ta sytuacja wyklucza użytkowanie prywatne i wymaga od przedsiębiorcy:

  • zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 (w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany ze zgłoszonym pojazdem);
  • stworzenia regulamin użytkowania pojazdu w firmie, którego najważniejszą konsekwencją jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówki.

Mamy więc sytuację, w której możemy wybrać rozwiązanie bardziej restrykcyjne, ale dające możliwość zaliczania 100% kosztów użytkowania auta do kosztów firmowych, albo zdecydować się na zaliczanie 75% wartości wydatków eksploatacyjnych bez narażania się na weryfikację zasadności ze strony fiskusa.

Co istotne, niezależnie od formy sfinansowania auta, powyższe wymogi dotyczące kosztów eksploatacyjnych są identyczne. Zatem kwestia kosztów użytkowania nie powinna być decydująca i można ją pominąć przy wyborze formy finansowania auta. Większość przedsiębiorców wybiera opcję 75% kosztów uzyskania przychodów finansując auta, które później wykorzystują zarówno do celów firmowych, jak i do celów prywatnych, np. na wyjazdy rodzinne.

Należy przy tym pamiętać, że kosztów eksploatacyjnych nie należy utożsamiać z kosztami finansowania. Np. nie traktujmy wydatków na paliwo czy na części zamienne jako wydatków poniesionych na opłatę raty leasingowej czy kredytowej. Te są kosztami stricte finansowymi i to w nich, w przeciwieństwie do zakupów gotówkowych (co pokażemy dalej), należy upatrywać sposobu na to, jak za samochód zapłacić mniej.

Poza kosztami eksploatacyjnymi, które zalicza się w 100% a w większości wypadków w 75%, do kosztów firmowych, sposób wykorzystania auta firmowego determinuje sposób odliczania podatku VAT od jego zakupu lub od kosztów finansowania.

Podatek VAT od auta w 100% czy w 50%?

W przypadku aut wykorzystywanych w celach mieszanych, przedsiębiorca odlicza 50% podatku VAT. Nieodliczalna druga połowa VAT zostanie zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszających zobowiązania podatkowe.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do fiskusa pojazd jako wyłącznie firmowy, otrzymują możliwość odliczania 100%VAT.  Tym samym firma taka pomniejsza VAT należny do urzędu skarbowego o całość VATu naliczonego na fakturze, np. za raty leasingowe lub – w przypadku zakupów gotówkowych – na fakturze zakupu pojazdu.

Nie zapominaj o limicie amortyzacyjnym dla aut!

Trzecią istotną kwestią jest limit amortyzacyjny, który od zmian w 2019 r. objął również leasing operacyjny. Do końca 2018 r. limitem tym objęte były zakupy samochodów na kredyt lub za gotówkę. Obecnie limit ten dotyczy wszystkich form finansowania auta w firmach, w tym leasingu czy najmu długoterminowego.

Nowa wartość limitu została ustalona na poziomie 150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych a 225 000 zł dla aut elektrycznych. Przy czym, czy jest to wartość brutto czy netto zależy od tego czy firma jest czynnym podatnikiem VAT oraz w jaki sposób wykorzystuje auto – w celach tylko firmowych czy w celach prywatno-firmowych?

W najprostszym ujęciu limit ten oznacza, że wydatków związanych z zakupem lub sfinansowaniem auta, które przekraczają kwotę nowego limitu nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Limit ten został podniesiony z 20 tys. EUR do 150 tys. PLN (względnie 225 tys. PLN) i stanowi obecnie górną kwotę, którą zaliczymy do kosztów podatkowych w trakcie użytkowania/spłacania auta, niezależnie od formy jego sfinansowania.

Z drugiej strony pamiętajmy, że – zarówno w przypadku zakupów gotówkowych jak i na kredyt – musimy dodatkowo amortyzować nowe auto wg z góry narzuconej stawki amortyzacyjnej tj. 20% w skali roku. Oznacza to, że jednorazowy wydatek gotówkowy na zakup auta (np. w wysokości limitu 150 000 zł) zaliczymy w koszty dopiero po 5 latach! To samo dotyczy raty kapitałowej kredytu: będzie ona amortyzowana w analogiczny sposób – przez 5 lat! Jedynie leasing samochodów osobowych pozwoli na prawie dwukrotnie szybsze zaliczenie auta do kosztów firmowych albowiem – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich form – w leasingu operacyjnym nie jesteśmy właścicielem auta. Nie możemy więc go amortyzować.

Policzmy dla auta zakupionego na firmę: Gotówka czy leasing?

Przykład wykorzystania do celów firmowych i rodzinnych auta zakupionego na firmę, będącą płatnikiem VAT:

Spójrzmy na prosty przykład. Załóżmy, że jako firma jesteś czynnym podatnikiem VAT i samochód osobowy planujesz wykorzystywać do celów mieszanych, co uprawnia Cię do 50% odliczenia VAT.

Jeśli auto spalinowe albo hybrydowe w cenie netto 300 tys. zł, dla którego kwota VAT wynosi 69 tys. zł…

…weźmiesz w leasing operacyjny na 5 lat, to do kosztów firmowych zaliczysz aż 169 029 zł. To znacznie więcej niż w przypadku zakupów gotówkowych, mimo iż do kosztów podatkowych zaliczysz jedynie 26 905,80 zł/rok samej raty kapitałowej leasingu. (Pamiętaj, że część odsetkowa raty leasingowej jest kosztem firmy w całości!). Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że samochodu w leasingu operacyjnym nie wprowadzasz na stan firmy i nie musisz go amortyzować, a opłaty leasingowe zaliczasz od razu do kosztów podatkowych. W naszym przypadku (50% odliczenie VAT i cel mieszany) ustawowy limit 150 000 zł należy traktować jako kwotę brutto będącą sumą 134 529 zł netto i połowy nieodliczalnego VATu wynoszącego 15 471 zł. (150 000 zł = 134 529 zł + 15 471 zł). Zatem do kosztów firmowych zaliczysz raty leasingowe wg tej samej proporcji 44,84%. Wynika ona z ilorazu (134529/300000=0,4484) limitu netto 134 529 zł do wartości netto samochodu, czyli 300 000 zł. 44,84% z kwoty 60 000 zł, stanowiącej sumę rocznych rat kapitałowych naszego 5-cio letniego leasingu (5 lat x 60 000 zł = 300 000 zł), kwotę 26 905,80 zł. Łącznie zatem przez 5 lat zaliczysz do kosztów firmowych 134 529 zł = 5 lat x 26 905,80 zł. Mało? Bo to jeszcze nie koniec! Nie zapominaj o tym, że jako firma możemy potrącić od przychodu połowę VATu od rat leasingowych, którego nie odliczyłeś od VATu należnego do US. (Takiej możliwości nie ma przy amortyzowaniu auta zakupionego za gotówkę lub na kredyt). 50% z kwoty VAT wynoszącej 69 000 zł to 34 500 zł. Zatem przez 5 lat zaliczysz w poczet kosztów firmy aż 169 029 zł będącej sumą limitu netto tj. 134 529 zł i nieodliczonego VATu tj. 34 500 zł. Co ważne, przy leasingu takie same koszty możesz zaliczyć nawet w 2-3 lata! Nie musi być to 5 lat! Pięć lat przejęliśmy dla jasności porównania.

…zakupisz za gotówkę, to do ewidencji środków trwałych wprowadzisz auto o wartości 334 500 zł (300 000 zł netto + 34 500 nieodliczonego VAT). Samochód trzeba będzie amortyzować wg 20% stawki (aż 5 lat!). Do kosztów podatkowych chciałoby się zaliczyć 66 900 zł/rok. Niestety, z uwagi na obowiązujący limit 150 000 zł, do kosztów zaliczysz tylko 30 000 zł/rok albowiem proporcja, w jakiej pozostaje wartość limitu do wartości auta wynosi 44,84%. Wynika ona z ilorazu (150000/334500=0,4484) limitu 150 000 zł do wartości netto auta powiększonego o niepodlegający odliczeniu VAT, który stanowi koszt uzyskania przychodu – 334 500 zł. 44,84% z kwoty 66 900 zł to właśnie 30 000 zł. (Przy ustalaniu podstawy amortyzacji musisz do wartości netto auta zawsze dodać nieodliczoną część VATu i dopiero amortyzować tak powiększoną kwotę). Łącznie zatem przez 5 lat zaliczysz do kosztów firmowych 150 000 zł = 5 lat x 30 000 zł.

Czy teraz widzisz różnicę między zakupem za gotówkę a leasingiem?

Analogiczne wyliczenia możesz przeprowadzić korzystając z kalkulatora leasingu samochodów osobowych w Excelu. Zawarte tam porównania pozwolą Ci zrozumieć, w jakim stopniu korzyści z leasingu samochodu wpłyną na sytuację finansową firmy. Przede wszystkim jednak pozwolą Ci zgłębić fakt, że:

  • w leasingu aut osobowych oferowanych w cenach do kwoty limitu – nie zmieniło się nic i nadal warto korzystać z leasingu samochodowego.
  • w przypadku samochodów o cenach wyższych niż 150 000 zł lub 225 000 zł, leasing pozostał jedynym wyjściem by zapłacić jak najmniej za auto luksusowe, drogie czy klasy premium.

Gotówka czy kredyt a może leasing auta?

Biorąc pod uwagę tylko nominalne wydatki, najmniej zapłacimy, jeśli kupimy samochód za gotówkę. Taką odpowiedź wskaże nawet pobieżna analiza finansowa. Jeżeli samochód kosztuje 300 tys. zł, to wydamy tylko tyle i aż tyle. Zakup gotówkowy to też najmniej kłopotliwa i czasochłonna forma pozyskania auta. Na pewno nie stracimy wtedy czasu na analizę ofert finansowych, jak również nie będziemy musieli zajmować się przygotowaniem dokumentów niezbędnych do oceny wniosku leasingowego czy kredytowego. Nie stracimy czasu na rozmowy z doradcami kredytowymi czy leasingowymi, choć tego elementu nikomu nie odradzamy unikać. W przypadku auta za gotówkę, to my stajemy się jedynymi właścicielami pojazdu i z takim samochodem możemy zrobić, co nam się podoba …oczywiście w granicach prawa.

Jednak z gotówką jest jeden bardzo istotny problem. Otóż nie każdy ma odłożoną taką kwotę pieniędzy, aby bez jakiegokolwiek uszczerbku dla budżetu własnej firmy albo własnego portfela wydawać ją jednorazowo.

Jeśli zatem przedsiębiorca decyduje się na zakup za gotówkę, to powinien liczyć z tym, iż z jednej strony zmniejszy dostępność środków obrotowych dla swojej firmy, a z drugiej zrezygnuje z innych inwestycji, na które często trudniej otrzymać finansowanie niż na auto. Pamiętajmy o prawach ekonomii. Podpowiadają one, że jeżeli stopa zwrotu z prowadzonej działalności gospodarczej jest wyższa niż rzeczywiste roczne oprocentowanie kredytu czy leasingu, to wybór gotówki, jako formy zakupu będzie oznaczać świadomą rezygnację z wyższych zysków w firmie. Przy dzisiejszych, niskich stopach oprocentowania – szczególnie leasingu – byłby to wybór na niekorzyść własnej firmy.

Ze wszech miar gotówka, jako forma zakupu samochodu osobowego do firmy jest rozwiązaniem najmniej korzystnym i – z ekonomicznego punktu widzenia – niepolecanym.

Pamiętaj, że w najem długoterminowy (CFM) to po prostu leasing tylko z dużą kwotą wykupu. Wszystko zatem, co tyczy leasingu, tyczy się też wynajmu długoterminowego. Zachęcamy Cię do zapoznania się z analizą tych dwóch instrumentów na stronie porównującej leasing i wynajem długoterminowy.

Kredyt - czy to już archaiczny instrument?

Firmy i osoby nie posiadające dostępu do wolnej gotówki lub świadome by nie wydawać zgromadzonych oszczędności, często decydują się na kredyt bankowy. Choć kredyt bankowy znacznie traci na swojej popularności, to nadal znajduje zwolenników. Ma on swoje zalety, ale niestety również i spore wady.

Szczególnie kredyt gotówkowy, który wpłacany jest na konto bankowe wnioskodawcy – co umożliwia  wykorzystanie otrzymanych pieniędzy również na inny cel, niż tylko zakup auta – to spory wydatek. Takie kredyty należą bowiem do najdroższych. Ich oprocentowanie może wynieść nawet kilkanaście procent w skali roku. Oczywiście takim kredytem nie sfinansujemy zakupu drogich samochodów. Stosowany jest on raczej w przypadku kupna samochodu używanego albo jako uzupełnienie brakującej części kwoty do zakupu nowego pojazdu.

W przypadku gdy pojazd jest niezbędny, a nasza zdolność kredytowa jest niska, możemy pokusić się o motopożyczkę. Jest to produkt przeznaczony dla klientów, którzy mają problemy z zadłużeniem, ale auto jest im potrzebne czy to w biznesie czy do celów prywatnych. Choć motopożyczka jest oprocentowana wysoko w skali roku, to jej przyznawalność jest duża. Będzie ona wymagać przestawienia podobnych dokumentów, co w przypadku kredytu gotówkowego, jednak gwarancja jej uzyskania jest znacznie wyższa. W przypadku aut tańszych – szczególnie używanych  – daje wnioskodawcy spore szanse na dysponowanie niezbędnym pojazdem.

Taniej będzie przy kredycie samochodowym, który jesteśmy zobowiązani wydać tylko i wyłącznie na cel związany ze sfinansowaniem auta. Środki z tego kredytu nie zostaną przelane na konto bankowe. Trafią bezpośrednio do sprzedawcy samochodu, np. dealera. Do tego należy pamiętać, że przy kredycie wymagane jest sporo formalności i najczęściej niezbędna będzie wpłata własna.

Kredyt traci na popularności!

Kredyty stanową generalnie najdroższą formę finansowania zewnętrznego zarówno aut, jak i innych środków trwałych w firmach, np. maszyn i urządzeń. Mogą być jednak rozwiązaniem dla tych osób i firm, którym zależy na niskich ratach miesięcznych. Dlaczego? W przypadku długiego okresu kredytowania (może on nawet przekraczać 10 lat), pomimo wysokiej ceny kredytu, suma spłaty rozkłada się na dłuższy okres przez co jednostkowa rata staje się względnie niska. Pamiętajmy jednak, że kosztem kredytu nie są tylko odsetki. Różnego rodzaju opłaty wstępne i prowizje mogą powodować, że rzeczywista, roczna stopa oprocentowania kredytu będzie wyższa od spodziewanej.

Poważnej wady kredytów należy upatrywać również w konieczności ustanowienia różnego rodzaju zabezpieczeń na aucie jak np. zastaw rejestrowy, cesja polisy ubezpieczania AC czy ubezpieczenia GAP, a także depozyt karty pojazdu oraz fakt, że bank staje się współwłaścicielem samochodu. To wszystko powoduje, iż nie możemy swobodnie rozporządzać autem. Jeśli będziemy planować jego odsprzedaż, to najczęściej trzeba będzie najpierw spłacić kredyt w całości, ewentualnie negocjować z bankiem lub potencjalnym nabywcą – a to może mocno utrudnić całą operację.

Podatek VAT od auta w 100% czy w 50%?

Najważniejszym z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa jest fakt,– że kredyt nie jest korzystnym rozwiązaniem z przyczyn czysto podatkowych. Zauważmy, że kosztami uzyskania przychodu przy kredycie na auto są jedynie uregulowane odsetki oraz odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej. Okres amortyzacji nowego samochodu wynosi 5 lat i przez cały ten czas generowanie kosztów podatkowych odbywa się tylko poprzez amortyzację. Firma może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki kredytowe na auto jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne nie krócej niż przez 5 lat. Nawet jeśli umowa kredytowa trwałaby krócej niż 5 lat, to przed stawką amortyzacyjną 20% nie ma w tym przypadku ucieczki. Ponadto, ujęcie wydatków na auto, podobnie jak przy gotówce czy leasingu, podlega limitowi w wysokości 150 tys. zł. Oznacza on, iż amortyzacja powyżej tej kwoty nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Po leasing sięga 2 na 3 przedsiębiorców!

Tak wskazują badania przeprowadzone w sektorze MŚP i chyba nie powinno to dziwić.

Zwróćmy uwagę na fakt, że kredyt samochodowy pomniejsza naszą zdolność kredytową, co nie pozostanie bez znaczenia, gdy staniemy przed potrzebą zaciągnięcia kolejnego lub innego kredytu na odmienny cel. Widniejemy już wtedy w bazach BIK, KRD czy BIG, jako dłużnik. Nasze zobowiązania – nawet regularnie spłacane – będą zmniejszać w ocenie każdego banku naszą zdolność do terminowego regulowania kolejnych zobowiązań. Możemy tego uniknąć!

Leasing operacyjny, bo o nim mowa, to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie. Nic dziwnego. To kompromis prostoty i taniego finansowania zewnętrznego bez zaniżania zdolności kredytowej. Przy leasingu nie następuje bowiem akt zakupu samochodu przez korzystającego – w tym przypadku przedsiębiorcę, który wykorzystuje auto do celów firmowych. Przez cały okres trwania umowy leasingowej to leasingodawca jest właścicielem pojazdu. I w tym cała rzecz.

Naturalnie umowy leasingowe są tak skonstruowane, że po ich zakończeniu firma wykupuje auto za symboliczną złotówkę lub ustala tak wysoki wykup, że zwraca pojazd po zakończeniu umowy otrzymując w zamian nowy, co z grubsza stanowi istotę najmu długoterminowego.

Leasing samochodu osobowego jest formą korzystniejszą od kredytu czy gotówki szczególnie dla firm, gdyż poniesione wydatki leasingowe (wpłata inicjalna, raty leasingowe, ubezpieczenie OC) mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z chwilą ich poniesienia. Nie muszą też czekać na zamortyzowanie auta, bo mogą je „wrzucić” do KUP już nawet po 2-3 latach! Choć obowiązuje tu limit amortyzacyjny w wysokości 150 tys. zł (względnie 225 tys. zł), to daje on o wiele większe możliwości ustalania parametrów finansowania w taki sposób, by ostateczne korzyści podatkowe leasingu znacznie przewyższały te osiągane przy kredycie czy zakupie za gotówkę.

Wykup prywatny tylko przy leasingu!

Leasing pozwala na zastosowanie pewnej korzystnej i dochodowej furtki, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub spółka cywilna. Jak zyskać na wykupie przeczytasz pod adresem: leasing.sos.pl/blog/jak-korzystnie-wykupic-samochod-z-leasingu

By zrozumieć różnicę między kredytem samochodowym a leasingiem gorąco polecamy zapoznać się z dogłębną analizę porównawczą kredytu i leasingu, która znajduje się w opracowaniu pt. “kredyt czy leasing?“.

O czym pamiętać przy leasingu aut osobowych?

Z pewnością problemem przy leasingu (choć tak samo i przy kredycie) może być kradzież samochodu lub szkoda całkowita, spowodowana kolizją drogową. Leasingodawca będzie miał wtedy prawo zażądać zapłaty wszystkich niezapłaconych jeszcze rat pomniejszając ich wartość o wysokość uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia OC/AC, które jest w leasingu obowiązkowe. Przed tym najlepiej chroni ubezpieczenie GAP, które w skali roku może kosztować zaledwie kilkaset złotych. Daje jednak pełny spokój i świadomość, że cokolwiek się stanie, to nasza kieszeń nie zostanie uszczuplona w sposób przymusowy.

Pewną niedogodnością może się także wydawać wymóg korzystania z autoryzowanych serwisów. Nie jest to jednak problem, gdyż wiele serwisów samochodowych ma podpisane umowy na autoryzowane naprawy, a części zamienne, smary czy oleje nie muszą być kupowane bezpośrednio w zakładzie naprawczym. Wystarczy kupić je samodzielnie i oddać w ręce autoryzowanego mechanika.

Jak to w życiu, tak i w finansach – zarówno leasing, jak i kredyt czy gotówka mają swoje zalety i wady. O ile kredyt znany jest od zarania dziejów bankowości, o tyle leasing dostępny jest w Polsce od niedawna – bo od ponad 20 lat. Jest to jednak bardzo prosta forma finansowania potrzebnych w firmach inwestycji. Niestety jeszcze nie tak dobrze zadomowiona w świadomości przedsiębiorców, jak „poczciwy” kredyt. Biorąc jednak pod uwagę możliwości jakie daje, warto zainteresować się tą formą finansowania i dobrać jej parametry tak, by wykorzystać je optymalnie dla potrzeb własnych lub własnej firmy.

Zalety leasingu operacyjnego samochodów osobowych!

Istotną zaletą leasingu jest to, że nie obniża zdolności kredytowej. Np. w przypadku występowania o kredyt inwestycyjny, leasing nie będzie brany pod uwagę przy ocenie zdolności zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. W leasingu mamy także możliwość dostosowania okresu trwania umowy, która – w przypadku nowego auta osobowego – może trwać nawet 8 lat. Leasing zapewnia też dużą swobodę z przepisaniem umowy na inną osobę lub podmiot; choć wymagana jest zgoda firmy leasingowej, to najczęściej nie ma z tym żadnego problemu.

Co ważne, przy leasingu możemy generalnie liczyć na niższe oprocentowanie niż przy kredycie. W dodatku same ceny samochodów wziętych w leasing są niższe, gdyż firmy leasingowe stale współpracują z dostawcami samochodów oferując preferencyjne warunki finansowe.

Niewątpliwie związane z wnioskiem leasingowym czy przygotowaniem i podpisaniem samej umowy leasingowej procedury są znacznie prostsze niż przy kredycie. Formalności można załatwić szybko. Niezbędne dokumenty to głównie podstawowe dokumenty firmowe, których przygotowanie zajmie kilka minut nawet osobie samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą. Obsługa wniosków odbywa się on-line, a na samo podpisanie umowy zjawia się przedstawiciel leasingodawcy, który w dogodnym miejscu i czasie przywiezie zestaw dokumentów do podpisu.

Wszystkie te cechy znajdziesz również w przypadku najmu długoterminowego. Każde auto wystawione na stronie AutoCentrum możesz wziąć w jeden z najkorzystniejszych na krajowym rynku najmów długoterminowych przygotowanym przez firmę Arval.

Kalkulator leasingu samochodów osobowych

Skorzystaj z kalkulatora leasingu, którym wyliczysz spodziewane raty za leasing auta do firmy a także sprawdzisz koszt tego rodzaju finansowania.
PAMIĘTAJ, ŻE NA AUTOCENTRUM MOŻESZ ZAŁATWIĆ WIELE!

Auto przewodnik to nie wszystko! Znajdziesz tu auto dla siebie, sprawdzisz koszt i uzyskasz kompleksowe finansowanie, zamówisz też dodatkowe ubezpieczenie GAP, które uratowało kieszeń niejednego naszego klienta!

SAMOCHÓD DLA CIEBIE

Wybór wśród wielu aktualnych ofert na auta osobowe cenionych marek, tak w zakupie, jaki i z finansowaniem

KOMPLEKSOWE FINANSOWANIE

Uzyskasz najbardziej korzystny dla Twojej firmy leasing na auto wraz z ubezpieczeniem OC/AC

CENNE PORADY WS LEASINGU

Od jednego z najbardziej cenionych portali poświęconych leasingowi...nie tylko samochodowemu

UBEZPIECZENIE GAP

Dostęp do jednego z najbardziej kompleksowych i najtańszych ubezpieczeń GAP na polskim rynku

Top
Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!