Nowe zasady leasingu obowiązujące od 2019 “w pigułce”

Zmiany w leasingu operacyjnym samochodów osobowych oraz najmie długoterminowym aut, który – nota bene – jest specyficzną formą umowy leasingu operacyjnego auta osobowego, nastąpiły z dniem 1 stycznia 2019 roku. Obowiązują zatem obecnie.

Ustawowo podniesiono limit amortyzacji z 20 000 Euro do wysokości 150 000 zł. Oznacza to, że w przypadku chęci nabycia (np. na kredyt lub za gotówkę) auta spalinowego lub hybrydowego przewyższającego swą ceną kwotę limitu musimy uwzględnić ją w szacunkach opłacalności, gdyż wydatków powyżej tej kwoty nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętajmy, że do końca 2018 r. limit ten wynosił 20 000 Euro.

W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, od roku 2019 limitem amortyzacyjnym objęty został leasing aut osobowych. Wcześniej objęty nim był tylko kredyt i zakupy za gotówkę. Oznacza to, że w 2021 r. do kosztów uzyskania przychodu (KUP) możemy zaliczać wydatki leasingowe (wpłatę wstępną i każdą ratę leasingową) tylko do wysokości tego limitu i w proporcji w jakiej pozostaje wartość limitu do wartości auta.

Proporcję, o której mowa powyżej najlepiej wytłumaczyć na prostym i bardzo ogólnym przykładzie. Załóżmy, że firma wzięła w leasing samochód osobowy o wartości 300 tys. zł, czym przekroczyła dwukrotnie limit 150 tys. zł. Wtedy do KUP będzie mogła zaliczyć jedynie połowę (150 000 zł/300 000 zł = 1/2 = 50%) wydanej sumy na wpłatę inicjalną oraz połowę każdej kolejnej raty leasingowej. Także obowiązkowe przy leasingu ubezpieczenie AC, którego cena jest powiązana z wartością auta będzie musiała rozliczyć w ten sam sposób – czyli proporcjonalnie wg wyliczonej proporcji (tu 1/2). Tak samo ubezpieczenie GAP. Natomiast ubezpieczenie obowiązkowe OC zaliczy już w 100% do KUP bez względu na wartość auta.

Czy limit 150 tys. zł jest to kwota netto czy brutto i kiedy którą z nich stosować dobrze wyjaśnia przewodnik po zmianach w kosztach podatkowych leasingu.

By w pełnie zrozumieć ten mechanizm oraz zmiany w leasingu aut pobierz kalkulator, pozwalający oszacować koszty opłacalności samochodu osobowego w firmie będącego przedmiotem leasingu w 2021 r.

Wzrost limitu amortyzacyjnego do wysokości 150 tys. zł pozwala firmom kupować lub kredytować droższe samochody. Przed rokiem 2019 przedsiębiorcy unikali zakupów aut premium na firmę w związku z limitem amortyzacji. Nie mogli bowiem „wrzucać” w koszty wydatków na zakup samochodów powyżej tego limitu, który wynosił wtedy 20 tys. euro (w przybliżeniu 80-90 tys. zł) Pozwalał na to tylko leasing. To się zmieniło. Warto jednak odnotować, że w 2021 r. tylko leasing umożliwia zaliczanie wartości auta w koszty dwa razy szybciej niż ma to miejsce przy kredycie czy zakupach gotówkowych. Ceni to sobie wielu przedsiębiorców. Zrozumieć tę zależność można łatwo porównując różne okresy leasingu w kalkulatorze zmian leasingu aut osobowych w Excelu.

Analogiczny limit przy leasingu lecz już w wysokości 225 tys. zł objął auta elektryczne od 2019 r.

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych tylko służbowo – kosztami uzyskania przychodu będą w 100% wydatki eksploatacyjne np. na paliwo, autostrady, usługi serwisowe czy wymianę opon.

W przypadku aut wykorzystywanych do celów mieszanych (tak służbowych, jak i prywatnych) nowe zasady w leasingu samochodów zaowocowały tym, że od 2019 r. do kosztów firmowych zaliczymy już 75% wartości wydatków eksploatacyjnych. I to bez względu na to czy auto wzięliśmy na kredyt, kupiliśmy za gotówkę i amortyzujemy je czy też skorzystaliśmy z leasingu (który pozwala zaliczać auto w koszty firmowe o wiele szybciej niż amortyzacja). Co istotne, bez znaczenia pozostaje w tym przypadku data zawarcia umowy na sfinansowanie auta. Zarówno ci, którzy zawarli umowy leasingowe czy kredytowe na auta przed rokiem 2019, jak i ci, którzy takie umowy zawrą objęci będą limitem 75%. Kierowanie się przy wyborze samochodu osobowego do firmy kwestią kosztów eksploatacyjnych nie ma zatem ekonomicznego uzasadnienia.

Co chyba najważniejsze: w ramach nowych zasad leasingu, wydatki związane z opłacaniem rat leasingowych nie są objęte 75% limitem zaliczania do KUP pod warunkiem, że w racie leasingu nie ma ujętych również opłat eksploatacyjnych (np.: paliwo, wymiana opon albo serwis). W przeciwnym razie ta cześć raty leasingu (zawierająca np. opłatę za naprawę czy koszty opon) zostanie objęta limitem 75% ale sam koszt finansowania już nie! Raty leasingowe powinniśmy zatem dostawać na osobnej fakturze a koszty eksploatacyjne na osobnej.

Jeśli na fakturze nie będzie wyszczególniona osobno rata dotycząca spłacania wartości samochodu i osobno rata za opłaty eksploatacyjne wtedy traktujemy taką sumaryczną ratę jako koszt finansowania, którego nie obowiązuje limit 75%.

Od 2019 roku leasing auta tańszego niż 150 tys. zł (by wiedzieć czy Ciebie dotyczy kwota brutto czy netto pobierz kalkulator leasingu 2021 w Excelu) jest nadal bardzo opłacalnym podatkowo a przede wszystkim wygodnym rozwiązaniem. Mimo zmian w leasingu operacyjnym samochodów, wydatki związane z leasingiem auta osobowego o wartości do 150 000 zł nadal będą zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodu!

Leasing drogiego lub luksusowego auta (w cenie powyżej 150 tys. zł) stał się po zmianach podatkowych i tak jedynym wyjściem pozwalającym ustrzec się limitu amortyzacyjnego. W jaki zatem sposób można zaliczać w koszty całą lub znaczną część wartości luksusowego auta? W tym celu należy skorzystać z tzw. podwójnego limitu – najpierw biorąc auto w leasingu z wysoką kwotą wykupu, najlepiej opiewającą na kwotę równą lub niższą niż 150 000 zł a po wykupie amortyzując już auto w firmie. Sam leasing i sama amortyzacja wykupionego z leasingu auta są transakcjami podatkowo od siebie odrębnymi, co pozwala zastosować ten sam limit dwa razy.

P.S. Jeśli ktoś by pytał czy leasing samochodu osobowego jest kosztem eksploatacyjnym? Odpowiadamy, że nie jest.